enlarge

Pravidlá hry

Cieľ hry

Vašim cieľom je vyskúšať si rôzne postavy a spolu s nimi zvládnuť niektoré situácie z ich života.

Ovládanie

Hru ovládate pomocou šípok a s prostredím môžete interagovať pomocou klávesy Enter.
TIP: Podržaním klávesy Shift sa viete pohybovať rýchlejšie.

Viete, čo sú predsudky?

  • S identitou každého z nás sa spájajú stereotypy a predsudky. Tvoria súčasť nášho ja. Nikdy sa ich nezbavíme, ale môžeme ich spoznávať a učiť sa s nimi pracovať.
  • Stereotypy sú predstavy, často emocionálne zaťažené a takmer nezávislé od prežitých skúseností každého z nás. Prenášajú sa na nás ako výraz verejného názoru, prostredníctvom rodiny, školy, autorít, médií. Tvoria ich predstavy, ktoré majú ľudia o sebe, o „svojej“ skupine, s ktorou sa identifikujú, a o členoch iných skupín, s ktorými sa naopak nestotožňujú.
  • Predsudky predstavujú zvyčajne negatívne postoje, voči určitej skupine ľudí ako celku, alebo voči jednotlivcovi považovaného za člena skupiny. Ide o predstavy o určitej skupine vyvolávajúce následne isté správanie sa voči danej skupine - napr. diskrimináciu.
  • Škóti sú lakomí. Cigáni sú zlodeji. Bezdomovci sú leniví opilci. Slováci sú pracovití a srdeční.
Posúvanie postojov a práca s predsudkami cez vzdelávanie je dôležitou témou v rámci sponzorsko-filantropickej stratégie Telekomu. Hra vznikla ako súčasť tejto podpory v spolupráci s neziskovou organizáciou Od emócii k poznaniu, n.o..